Jarmuvek muszaki allapota

A berakodások méretének és típusának pontos meghatározása szükséges a berendezés mûszaki állapotának elemzéséhez, az anyagok megválasztásához, a károkozás okainak feltárásához, illetve a változtatások és gondoskodás javaslataihoz.

A fentiekkel összefüggésben numerikus módszereket használunk a terhelések szintjének pontos meghatározására, beleértve a végeselemes módszert (FEM is.A végeselem módszer alkalmazható mind a statikus, mind az erõs elemekre. Dinamikus eseményekben nagy probléma például a terhelés változásának sebessége, a súrlódás és a médiaáramlás. A meghibásodások és a károk okainak meghatározására a háló-számításokat is használják.A mes számítással kapcsolatos tipikus elemzések mindegyikre vonatkoznak:- a feszültségek és a feszültségek állapota a kritikus foltok meghatározása végén, \ t- alakváltozás az építési intenzitás csökkentése miatt, \ t- a károkozás okainak és a mûveletekbõl származó nyereségének ellenõrzése, \ t- öntvények és áramlások modellezése.Ez a játék, a mes számítások még mindig nagyon specifikus helyzetben vannak a tengerészeti ágazatban. A lebegõ vagy merülõ szerkezet tervezésénél a tartósság és a kivételes tulajdonságok részletes FEM-elemzése a kényelmes és ipari megoldások kulcsa.A leggazdaságosabb az elõzetes elemzések elvégzése a projekt elsõ szakaszában. Ez segít megelõzni a hibák további kialakítását. A számítások legfontosabb eleme a tervezett szerkezet közvetlen erõsségének meghatározása. Mind a teljes, mind a kritikus csomópontokban. Mescal számításokat alkalmaznak, és meghatározzuk a fáradtságot.Az utóbbi években forradalom történt az árkok kiszámításában, és fokozatosan megnyílik az anyag helyi kifejezésének elfogadhatatlansága. Kapcsolatba lépve gyorsan létrehozhat szélsõséges kérdéseket, és megvédheti az esetlegesen bekövetkezõ vízi katasztrófákat. Folyamatban van az ütközés során okozott károk minimalizálására vonatkozó szabványok kidolgozása. Hatalmas elõrehaladás történt a rendezvények kiszámításában az EU „Harder” és „Goals” projektjeivel. A mes számítások tulajdonsága még nagyobb.