Vulkani robbanasveszely

A biztonsággal kapcsolatos jogszabályi előírások jelentős eltérése, különösen az Európai Unió végén bekövetkezett, a metán és a szénpor veszélye tekintetében, megfelelő irányelv megalkotásával harmonizációt eredményezett. Ennélfogva az ATEX-irányelv a zónák tartományában is létrejött, amelyek közvetlenül ki vannak téve a robbanásnak.

Ennek a jogi anyagnak a neve francia, amely pontosan AtmosphereRobbanásveszélyes. A fő feladata ezen elv volt a legmagasabb csökkenése a robbanásveszély metán és a szénpor a veszélyeztetett területek. A szerződés a jelen dokumentum széles körben tárgyalt is jön a védelmi rendszerek és eszközök, kezdődik a veszélyes területeken. Beszéde itt is elektromos.Az ATEX-irányelv jogszabályi rendelkezéseivel együtt a fent említett terek robbanásveszélye olyan anyagok tárolásából, előállításából és felhasználásából eredhet, amelyek a levegővel vagy más anyaggal való integráció következtében feltételezett robbanást okozhatnak. Alapvetően megemlíthetünk minden gyúlékony folyadékot és gőzüket, például alkoholokat, étereket és benzint. Ezenkívül gyúlékony gázokat, például butánt, propánt, acetilént is tartalmazhat. Más tartalmak voltak, mint például az ónpor, az alumíniumpor, a fapor vagy a szénpor.És nem lehet leírni mindent, ami ebben a dokumentumban található. Ezért, ha ezt a normatív aktust általában tanulmányozzuk, meg kell említeni, hogy ez a robbanásveszélyes felületeken alkalmazott stílusok és eszközök teljes feltételeit és követelményeit jelenti. A különböző dokumentumokban azonban részletes útmutatások érhetők el. Csak emlékeznünk kell arra, hogy a robbanási zónák metánnal vagy szénporral való szabályozását szabályozó új dokumentumok nem okoznak ellentmondást az ATEX információkkal.Még mindig meg kell mondani, hogy a veszélyeztetettek közelében használt minden eszközt megfelelő címkével kell ellátni a CE-jelöléssel, ami azt jelenti, hogy ugyanaznak a bejelentett vállalat által végzett megfelelőségértékelési eljárásnak kellett alávetnie magát.

Az új megoldásról szóló irányelv (mivel az ATEX-irányelv úgynevezett a robbanásveszélyes területen lévő eszközök összeegyeztethetetlenségének sikerességéről azt jelzi, hogy egy tagállam kezdeményezheti az ilyen berendezések érvénytelenítését.